PARK POHYBU LEVICE

Park pohybu Levice je športovo-relaxačný areál, ktorý je určený pre všetky vekové kategórie. Jeho výstavba začala v roku 2018 na základe občianskej iniciatívy OZ Festival pohybu. Investor je mesto Levice.

Park je rozdelený na niekoľko častí. Jedná sa o športové a oddychové zóny. V prvej fáze výstavby bola vybudovaná inline dráha, ktorú tvorí železo betónová platňa so špeciálnym povrchom. Jej dĺžka je 250m a šírka 3m. Je určená pre všetky kolieskové športy. Rovnako bol vybudovaný skatepark, ktorý je určený na extrémne športy (skateboarding, bmx, aggressive inline, pro scoot) a rovnako ho tvorí železo betónová platňa so špeciálnym povrchom. Bolo osadené verejné osvetlenie a niekoľko smetných košov.

V nasledujúcich fázach je v pláne výsadba zelene, vybudovať ihrisko na posilňovne s vlastnou váhou, bežeckú dráhu, hlinené bicyklové ihrisko, basketbalové ihrisko, betónový bazén (extrémne športy), osadenie mestského mobiliáru (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, picia fontána) a tvorba oddychových zón. V okrajovej časti areálu sa buduje parkovisko, ktoré bude slúžiť všetkým návštevníkom Parku pohybu. Celý areál je voľne prístupný 24 hodín denne a je bez oplotenia.

Pozývame Vás na toto pekné miesto, kde viete svoj voľný čas tráviť plnohodnotne v spoločnosti rodiny, priateľov, obyvateľov i všetkých návštevníkov nášho mesta Levice.


Levice, sídlisko Vinohrady, Hlboká ulica