Regeneračno-relaxačné centrum

Sauna pre 4 - 6 osôb
Vírivý kúpeľ na ruky
Vírivý kúpeľ na nohy
Celotelový vírivý kúpeľ
Perličkový masážny bazén Beachcomber pre 4 - 6 osôb
Masážna lavica pre klasickú masáž
Odpočiváreň s lehátkami


Kapacita celého regeneračno - relaxačného centra je 15 osôb

Prevádzka: celoročná

Prevádzka regeneračno-relaxačného centra v Športovej hale v Leviciach je zameraná na poskytovanie služieb obyvateľstvu a športovým klubom v oblasti regenerácie. Priestory sú vybavené moderným zariadením, čo je zárukou vysokej kvality poskytovania služieb. Obsluhu zariadení zabezpečuje odborne zaškolený personál. V prípade záujmu je možnosť objednať si aj celé zariadenie.

Sauna so SANÁRIOM umožňuje päť rôznych foriem saunovania. S patentovaným ovládaním klímy je možné voliť podľa záľuby medzi vysokými teplotami pri nízkej vlhkosti vzduchu a nízkymi teplotami pri vyššej vlhkosti vzduchu.