Správa športových zariadení Levice
Futbalový štadión


Futbalový štadión Levice

Ihriská: 3 trávnaté
Kapacita: 800 miest na sedenie - tribúna, 7000 miest na státie - ochodze

Nová budova FŠ:
2 šatne, sauna, malý bazén, sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť, odpočiváreň, kancelárie

Stará budova FŠ:
8 šatní, malý bazén, sociálne zariadenia

Prevádzka: sezónna

Športové ihrisko, mestská časť Kalinčiakovo

Futbalové ihrisko
2 šatne + sociálne zariadenia

Prevádzka: sezónna