Správa športových zariadení Levice
Telocvične

Telocvičňa T-18

Využitie: Tenis, volejbal, minifutbal, telesná výchova pre školy

3 šatne + sociálne zariadenia

Prevádzka: celoročná

Dom športu

Využitie: basketbal, volejbal, gymnastika, bedminton
Kapacita: 250 miest na státie

5 šatní + sociálne zariadenia

Prevádzka: celoročná