Správa športových zariadení Levice
Dokumenty
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 
Verejné obstarávanie(21)
Rok 2011(408)
Rok 2012(358)
Rok 2013(345)
Rok 2014(367)
Rok 2015(332)
Rok 2016(396)
Rok 2017(374)
Rok 2018(380)
Rok 2019(410)
Rok 2020(350)
Rok 2021(180)