Správa športových zariadení Levice
Kontakty

Riaditeľstvo

Správa športových zariadení Levice, 
Ul. Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.Box 27, 
934 01 Levice  

e-mail: sszlevice@sszlevice.sk
IČO: 31 196 349 

Riaditeľ: Ing. Roman Takács
tel.: 036/6313 504, mobil: 0905 716 162

Sekretariát: tel.: 036/6334 010 
Ekonomické odd.: tel.: 036/6313 502


Stredisko č.1

(Zimný štadión, Futbalový štadión, Telocvičňa T-18, Športové ihrisko Kalinčiakovo)

Ul. Ľ. Podjavorinskej 21, Levice
Vedúci strediska: Róbert Vida
tel.: 036/6312 685,
mobil na vedúceho (v čase od 8.00 do 16.00 hod.): 0905 716 160
Stredisko č.2

(Krytá plaváreň, Športová hala, Dom športu)

Turecký rad 5, Levice
Vedúci strediska: Ján Šinák
tel.: 036/6316 130,
mobil na vedúceho (v čase od 8.00 do 16.00 hod.): 0905 716 159